top of page
שקופית5.JPG

הכנה לפסח - 7 סוגים של חמץ 

שאלת התבוננות

 

איזה רצון טוב שכבר זנחתי, שוב רוצה לצאת מהכח אל הפועל ?

שקופית8.JPG

  החמץ הראשון - הערל

שאלות התבוננות

 

האם מישהו פגע בי ומאז אני מרגישה שיש כיסוי על הלב שלי כי אני מפחדת שוב להיחשף?

 

האם הוא התכוון להרע לי במזיד? או שאף אחד לא מושלם? וכולנו טועים? ולכולנו חולשות?

 

האם פעלתי ממקום שלא קשוב ללב שלי? לחלק שלי בעולם? אלא ניסיתי להיות משהו אחר?

 

האם הקפדתי לפעול תמיד ממקום ישר לפי מצפון הלב וההלכה ?

כמו המצה, הזמיני את עצמך להיות פשוט את,  לפתוח את מעברי הלב ולהעניק את חלקך בעולם. 

שקופית3.JPG

 החמץ השני - הטמא

שאלות התבוננות

 

כיצד אני רוצה לנהוג ביום יום כדי לסיים כל יום בידיעה שעזרתי להצמיח פירות ?

מה נקודות התורפה שלי ששם בוחרת בחירות שאין בהם תועלת ?

איזה משפט הייתי רוצה לשמוע מהקב"ה כדי להזכיר לעצמי לחיות חיים של פירות ?

שקופית1.JPG

החמץ השלישי - השונא 

שאלות התבוננות

 

מי אחראי לאהוב אותי יותר מכולם ? 

איזו אמירה פנימית שלא מגיעה מאהבה, אני רוצה להשתיק פעם הבאה שהיא עולה לי ?

מדוע ה' רוצה שאני אצליח בחלקי בעולם ? 

שקופית6.JPG

החמץ הרביעי - המכשול 

שאלות התבוננות

 

איזה דפוס קיים בחיים שלך ששוב ושוב מפיל אותך ? 

מדוע הדפוס הזה נראה בעיניך כדבר קטן ולכן לא נלחמת בו ?

לאורך זמן, עד כמה הוא מרחיק אותך מה' ? 

שקופית7.JPG

החמץ החמישי - האבן 

שאלות התבוננות

 

האם יש מקומות/נושאים בחיים שאת אדישה כלפיהם ואת יודעת שזו החמצה ?

 

איזה שיעור תורה או מוסר היית רוצה לקחת באופן קבוע ?

אולי ספר שהרבה זמן רצית ללמוד והיית רוצה להתחיל מפסח להתענג עליו ?

שקופית3.JPG

החמץ השישי - צפוני 

שאלות התבוננות

 

זה הזמן, הקב"ה קרוב אלייך, פה סח, שוחחי איתו..

בקשי ממנו לגלות לך את הסוד הצפון.

את זה שאינך מקשיבה לו ומבקש שתנקי אותו מחייך.

בלי חשש, ה' יגלה לך רק את מה שאת מסוגלת לנקות 

ולהיבנות ממנו.

בתוכך את נשמה טהורה, וכל חמץ הוא רק קליפה חיצונית

שאת רוצה לקלף כדי לצאת לחירות.

שקופית8.JPG

החמץ השביעי שכולל את כולם - הרע

שאלות התבוננות

 

אילו מקומות בחיים את במיוחד שמה לב שיש חציצה בינך לבין ה' ?

אילו מקומות בחיים היית רוצה במיוחד לשאול - מה ה' שואל מעמי ?

איך את מרגישה איך שעשית רצון ה' במיוחד כשהיה לך מאתגר ?

הכשרת
מאמנות אישיות
ברוח היהדות

עם דקלה הראל

מסלול פרונטלי / מסלול זום / מסלול דיגיטלי

אימון אישי

עם דקלה הראל

בקליניקה בירושלים או בזום

ברוח היהדות.png
bottom of page