top of page

כיצד פועל הקשר של גוף - נפש? / דקלה הראל

מוזמנת להכיר את שלושת החלקים במח שמספרים לנו 

כיצד פועל הקשר בין הגוף לנפש.

בנוסף, משתפת בכלי אחד פשוט שיאפשר לנו לרתום את הקשר הזה

לטובתנו בעת שאנחנו במצב רגשי שמטלטל אותנו ורוצות לחזור ליישוב הדעת.

ברוח היהדות.png
bottom of page